mTeSR™ Plus

Nový standard - více informací naleznete na webových stránkách výrobce zde.

mTeSR™ Plus, cGMP, stabilizované feeder-free médium pro hPSCs

Zajišťuje nejvyšší kvalitu a konzistenci pro základní výzkum i pro aplikace v oblasti buněčné terapie a výzkumu nových léčiv.

⦁ Podporuje vynikající morfologii kultury a vlastnosti růstu buněk

⦁ Umožňuje zvýšené přežívání jednotlivých buněk při použití s CloneR™

Jak vytvářet buněčné agregáty a pasážovat lidské pluripotentní kmenové buňky (hPSC) v systému mTeSR™ Plus- protokol