Přístroje - laboratorní vybavení

 

MaxCyte Instrument Availability - více informací naleznete na webových stránkách výrobce zde.

 

 

Více naleznete v připraveném PDF pod tímto odkazem The ExPERT GTx electroporation technology.

 

 

 

IVTech

Nová generace in-vitro testů

od 3D statických modelů k 3D dynamickým multiorgánovým modelům

IVTech technologie je založená na kompaktních a transparentních komůrkách, které jsou tvarem a rozměry podobné 24 jamkové destičce (1.5 mL/culture chamber). V dynamických podmínkách jsou buňky mnohem citlivější než ve statických podmínkách.

Výhody:

 • Simulace prostředí lidských orgánů
 • Modularita = multiorgánové modely
 • 3D a dynamické buněčné kultury
 • Monitoring v reálném čase

 

LiveBox2 (LB2)

 • Double flow bioreactor
 • Obsahuje membránu - simulace fyziologických bariér
 • Fyziologické modely (kost, střevní epitel, ledviny, plíce),
 • Modely nemocí (metastázový model,
 • Multiorgánové modely (gastrointestinální trakt)

LiveBox1 (LB1)

 • Single flow bioreactor
 • Attached cell culture models
 • Fyziologické modely (rohovka, játra),
 • Modely nemocí (glaukom, nádory prsu)
 • Multiorgánové modely (obezita)
   

LiveFlow (LF)

 • Kompaktní a lehká peristaltická pumpa
 • 2 odnímatelné hlavy
 • 4 nezávislé fluidní obvody

IVTech

 


 

 


PLNĚ AUTOMATIZOVANÝ

Značení protilátek i samotná separace jsou plně automatické.

Využívá EasySep imunomagnetickou separační technologii. Optimalizované protokoly pro každý buněčný typ.

Pozitivní separace

 • až 4 simultánní separace různých vzorků , do 8 x 109 buněk

Negativní separace

 • až 2 simultánní separace , 2 x 109 buněk
 • 2 pozitivní a 1 negativní separace mohou probíhat současně

Objem vzorku: 0,25 ml až 8,5 ml, u plné krve až 4,5 ml
Drobné magnetické nanočástice jsou kompatibilní s flow cytometrickou analýzou
Kapacita 6 x 105 až 8 x 109 buněk
Vhodný pro práci v laminárním boxu
Reagencie mají 2letou expiraci

Vzorky a pufry uloženy externě, nedostanou se do přístroje, a je tak zaručena sterilita.

Protokoly lze využít dle nabídky nebo si je může zákazník sám přizpůsobit v přiloženém editoru Uchovává záznamy všech činností: datum, čas, ID uživatele, číslo vzorku, šarži, objemy, postupy

Nevyžaduje dodatečné náklady na údržbu, minimální servis.

Časy separací

Protokol "Hands-On" time Run Time
1 pozitivní selekce 2 min 47 min
1 negativní selekce 2 min 47 min
2 negativní selekce 3 min 50 min
4 pozitivní selekce 5 min 64 min

 STEMvision™

Automatizované a standardizované počítání kolonií pro Hemapoietic Colony-Forming Unit (CFU)

Využívá MethoCult™ media and meniscus-free SmartDish™

Vhodné pro lidské i myší kultury

 • Přesně počítá kolonie v mediu, které podporuje růst myeloidních a/nebo erytroidních progenitorů
 • Umožňuje standardizaci snížením individuálních a laboratorních odchylek souvisejících s manuálním počítáním kolonií
 • Šetří čas nutný pro zaškolení personálu
 • Obrazová analýza trvá 30 sekund a může probíhat v odloženém čase
 • Vytváří digitální obraz pro uchování

Více http://www.stemcell.com/en/Products/All-Products/STEMvision.aspx