Poptávka produktu - TransFix / EDTA CSF 0.25-1ml Sample Storage Tube (50 tubes)