Telefon +420 603 505 039

Biomedicínský výzkum a diagnostika

Scintila, s.r.o. je distribuční společnost, která se již téměř 20 let zaměřuje na dlouhodobou spolupráci se špičkovými a renomovanými zahraničními výrobci produktů a technologií pro biomedicínský výzkum a diagnostiku.
 
Nabízíme vysoce kvalitní inovativní reagencie a přístroje pro výzkumné laboratoře i pro klinická pracoviště v České republice i na Slovensku. Našimi významnými zákazníky jsou klíčové univerzitní nemocnice, univerzity, akademie věd a biotechnologické společnosti.
 
Scintila, s.r.o. se zaměřuje na výzkum, diagnostiku i klinické aplikace zejména v těchto oblastech:
 • imunologie,
 • hematologie,
 • buněčná biologie,
 • onkologie nebo genetika.
 
K našim nejprodávanějším produktům patří reagencie na separaci buněk, média na buněčnou kultivaci, protilátky, proteiny a nejrůznější kity.
 
Scintila, s.r.o. je certifikovaná společnost podle nových standardů ISO 9001:2015 a ISO14001:2015. Tyto certifikace jsou součástí našeho efektivního úsilí o systematické zlepšování. Naším cílem je neustálé zvyšování zákaznické spokojenosti a vytváření dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky. Ve spolupráci s partnerskými firmami organizujeme odborné semináře a workshopy, abychom našim zákazníkům přiblížili nové technologie a produkty.
 
Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní a neustále se vzdělávají. Pravidelně se účastníme distributorských workshopů, praktických tréninků a vzdělávacích seminářů, abychom získali aktuální znalosti a dovednosti. Ve spolupráci s našimi dodavateli a jejich technickými servisy nabízíme vynikající zákaznickou a technickou podporu, snažíme se vyjít vstříc zákaznickým požadavkům a nabízet individualizované zákaznické formáty nabízených produktů. Při spolupráci s námi můžete očekávat profesionální přístup, příznivé dodací lhůty i ceny.


Scintila je držitelem certifikátů ISO9001 a ISO14001.

iso 9001
 
iso 14001
 

Politika jakosti a ochrany životního prostředí

Společnost Scintila, s.r.o., Úvoz 18, Jihlava, je distributorská společnost, která nabízí kvalitní produkty, před i poprodejní servis v oblasti vědy, biomedicínského výzkumu i klinické praxe.

 
 1. Vztah k zákazníkům

  Věnujeme se rozvoji partnerských vztahů s kupujícími zákazníky, kterým přinášíme nejnovější poznatky z našeho oboru, zajímáme se o jejich projekty a nabízíme možná řešení. Pravidelně navazujeme nové kontakty na vědeckých konferencích a tímto rozšiřujeme databázi potenciálních zákazníků. Snažíme se získat potenciální zákazníky pro skutečnou spolupráci, zaujmout je nabídkou, která je osloví.

 2. Vztah s dodavateli

  Výběr dodavatele a navázání spolupráce s ním je důležitým rozhodnutím pro distributorskou firmu, proto je tomuto kroku věnována náležitá pozornost. Partnerské vztahy s výrobci rozvíjíme, udržujeme s nimi pravidelný kontakt, účastníme se distributorských setkání, produktových školení a workshopů. Dodavatelům předáváme informace z našeho trhu, spolupracujeme s jejich technickým servisem, jehož prostřednictvím jsme schopni reagovat na požadavky a poptávky od našich zákazníků.

 3. Závazek vedení společnosti

  Vytváříme a používáme pružný a jednoduchý systém řízení, který vytváří předpoklady pro dynamický růst výkonnosti společnosti.

 4. Naši zaměstnanci

  Kvalifikovaní a flexibilní zaměstnanci, kteří jsou ochotni se stále vzdělávat a zapojit se do týmové práce, jsou cennou devizou naší společnosti. Podporujeme jejich osobní rozvoj, vytváříme podmínky pro výkon jejich práce a dbáme na zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti práce našich zaměstnanců.

 5. Ochrana životního prostředí

  Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme interní a externí aspekty kontextu organizace, související s podnikatelským prostředím společnosti. Ochranu životního prostředí zajišťujeme dodržováním relevantní platné legislativy a jiných závazných požadavků. Naší snahou je neustálé snižování negativních dopadů na životní prostředí, které mohou souviset s provozem společnosti. Snažíme se vést naše zaměstnance ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí.

1. února 2017

Ing. Ivana Rejthárková
Jednatelka